Referenser

Kv Citrinen

Grundläggning av fyra hyresfastigheter med tillhörande parkeringsyta och finplanering åt CA-fastigheter.

Mönstrad markbetong

Mönstrad markbetong runt hus och poolområde. Beställare: Privatperson. 2008

Fylleryd radhus

Grundläggning och gjutning av 2stycken lägenhetshus med finplanering åt Trivselhus.

Brogjutning

Brogjutning med anläggningsbetong.

Sjöbo aktivitetspark

Anläggning av boule-, skate- och parkourbana.

Grundgjutning

Grundgjutning, Husbyggnadsbetong

Fylleryd

Nytt bostadsområde med ca 20 bostäder i både radhusform och enskilda villor. Vi utför ledningsarbeten, vägar och grunder till hus.

GRÖNDALSKOLAN

På Gröndalskolan i Värnamo gör vi grundläggningen av nytt storkök. Här lägger vi dränering, förbereder ytor för plintar och packar upp grus för ny asfaltsyta.

Elmeskolan, Älmhult

Markarbeten till nybyggnation av skola på området Hagabo.

BILTEMA AVESTA

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

MARBÄCK

Gjutning av villagrund i Marbäck.

Kvibilleskolan, Kvibille

Om- och tillbyggnad av Kvibilleskolan åt AF Bygg Syd

Konecranes

Tillbyggnad av Konecranes lokaler.

RASTA, Markaryd

Grundläggning av nybyggnation.

Pastoratet

Biltema, Nässjö

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Kv Vråken

Grundläggning av tre nya hyreshus vid Strömgatan i Ljungby.

Biltema, Falköping

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Handelsmannen

Markbetong, Skillingaryd

Gjutning av markbetong till privatperson

Kv Kronhjorten

Grundläggning för tillbyggnad av industrilokal med nytt dag- och spillvatten samt utökad parkering. Kund Joncon

Torpaskolan, Jönköping

Tillbyggnad och renovering av Torpaskolan

Biltema Landskrona

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Paddelhall, Gislaved

Byggnation av paddelhall

Kv segerstad

Finplanering av skolgård, nya gräsytor, en fotbollsplan, utökade parkeringsytor sättning av trappor och L-stöd för att hantera höjdskillnader. Kund Joncon

Alabastern

Totalrenovering av hyresrätter i Växjö. Rivning och borrning för stambyte. Beredning av tillhörande parkeringar samt grönytor med gräs, häckar och träd. Kund CA-Fastigheter.

Skatepark Värnamo

Anläggning av en skatepark samt omgivande miljöer.

Svenstigs

Markarbeten för till- och nybyggnation av Audi-bilhall.

Lindéngrund, Gottskär

Biltema Upplands-Bro

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Nålen 4

Grundläggning av två hyreshus åt Ljungby Bostäder.

MÖNSTRAD MARKBETONG

Mönstrad markbetong till gångytor. Beställare: Privatperson. 2011

Lindéngrund, Hemmeslöv

Totalentreprenad upp till färdig betongplatta.

Hunehallen, Markaryd

Om- och tillbyggnad av idrottshall.

Godsmagasinet

Flytt av Godmagasinet till ny plats.

Oxtorget

Grundläggning av flerbostadshus med tillhörande innergård. Påbörjat september 2013, klart september 2014.

Gröndal

Grundläggning upp till makadam av flera bostadshus. Bygga samfällighetsväg.

Lindgården, Rydaholm

Markarbete till nya vårdbostäder.

Kalmar LNS, Ljungby

Nybyggnation för Kalmar LNS Teknik och Innovationscenter på Karlsroområdet med avancerade marköverbyggnader.

Sundströms Safety, Lagan

Grundarbeten.

Staben, Lagan

Markarbeten till en ny byggnad samt en asfaltsplan.

Munken, Halmstad

Pålning och schaktarbeten för nytt parkeringshus. Objektet är beläget centralt i korsningen Skolgatan och Fredriksvallsgatan.

Biltema Växjö

Anläggning för ny butik.

Brf Ginsten, Varberg

Grundläggningsarbete av garageplattor.

Optisk Sopsorteringsanläggning, Ljungby

Markarbeten för sopsorteringsanläggning. Byggnaden och anläggningen ska lokaliseras på Bredemads återvinningscentral i Ljungby.

Sköldbucklan

Anläggning av lokalgata med tillhörande vatten och avloppsförsörjning till villaområde med serviser till varje fastighet.

Markbetong, Bolmstad

Gjutning av markbetong i Bolmstad.

Fjärrvärmeledning till Lagan

Objektet avser förläggning av värmekulvert (stamkulvert) i huvudsak i skogsmark och GC-väg. Utbyggnaden avser förläggning av kulvert från baslastanläggningen Ljungsjöverket och vidare utmed väg 25 fram till banvallen. Byggnationen kommer sedan att följa banvallen från Ljungby till Lagan. Detta kommer att ske med konventionell metod med separat tilloppsledning och separat returledning. Kulvertdimension DN 200/Dy 355 (cirka 8550 schaktmeter)

Bärnstenen

Anläggning av grunder och parkering till flerbostadshus.

Flispannan

Ett stort bygge omfattande gjutning av flisförråd och platta till panna, valv samt slutföra byggnadens omgivande miljöer

Sunnerbohov

Om och till-byggnad av ishallen i Ljungby. Vi ska utföra markarbetet och en del rivning. Byggherre: Lagans Byggnads AB.

Växjö framtida vattenförsörjning, reservoar

Anläggning av två magasin för vattenförvaring samt ett tillhörande pumphus.

Liljebackens förskola

Grundläggning av ny skola med till nytt VA-system samt finplanering av skolgård med lekutrustning, parkering, och grönytor. Kund Lagans Byggnads.

Magnarp

Markarbeten upp till färdiga betongplattor för fyra huskroppar inkl finplanering av trädgårdarna.

Sinnenas trädgård

Anläggning av vegetationsytor samt plantering av många olika växter. Läggning av betongmarksten med runda former. Leverans och montering av anläggningskompletteringar så som grill, odlingslåda, trädgårdsmöbler, traditionellt Smålandsgärdsgård. Beställare: Ljungbybostäder

Kv Kometen

Mönstrad platsgjuten markbetong på innegård. Denna yta är dessutom lackad för att få en extra fin och hållbar yta. Konstgräs utlagt bredvid. Beställare: LJ Bygg

Skatepark Smålandsstenar

Skatepark om ca 500 m² åkbar betongyta.

Klöverängens förskola

Nybyggnation av förskola åt Värnamo kommun. Gustav R levererar alla markarbeten med finplanering och lekutrustning.

Rosendal-Karlsro

Flytt av vegetationsmassor från Rosendal till Karlsro. Terassering av industriplan på både Rosendal och Karlsro. Beställare: Ljungby Kommun

Biltema Trollhättan

Nybyggnation av Biltemas varuhus. Vi levererar hela markarbetet.

Trollhättans Skateboardpark utbyggnad

Objektet avser tillbyggnad av befintlig Skateboardpark. Anläggningen skall betraktas som ett åkbart konstverk.

Biltema Charlottenberg

Vi levererar markarbeten för nybyggnation av Biltemas varuhus.

Norra Århult

Villagrund för enfamiljshus. Färdig betongplatta med enskilt avlopp. Beställare: Myresjöhus

Växjö framtida vattenförsörjning

Överföringsledning för dricksvatten. Etapp från Hallsjö till Fenen. Ledningslängd 20 km. Beställare: Växjö Kommun

Combi Wear Parts

Vi har fått uppdraget att göra markarbetena till Combi Wear Parts tillbyggnad åt Yngve Larssons Bygg.

Strandmöllen

Strandmöllen skall bygga mer lokaler på Näsvägen. GRJ i samarbete med Skanska skall vara markleverantör.

Albinsro

Anläggning av villagrunder till ca 28 bostäder.

Husgrund Assareköp

Grundläggning för villa samt anläggning av komplett infiltrationsanläggning.

Å-ängen

GRJ har fått uppdraget att göra markarbetena till Å-ängen åt LJ- Bygg. Byggherre för detta projekt är Ljungbybostäder. Projektet påbörjades V16.

Villagrund, Ugglarp

Villagrund, Frösakull

Anläggning av större villagrund i Halmstad.

Nålen, Ljungby

Ny gata ska anläggas samt grundarbeten för ett antal hus.