Referenser

Kv Citrinen

Grundläggning av fyra hyresfastigheter med tillhörande parkeringsyta och finplanering åt CA-fastigheter.

Mönstrad markbetong

Mönstrad markbetong runt hus och poolområde. Beställare: Privatperson. 2008

Fylleryd radhus

Grundläggning och gjutning av 2stycken lägenhetshus med finplanering åt Trivselhus.

Brogjutning

Brogjutning med anläggningsbetong.

Sjöbo aktivitetspark

Anläggning av boule-, skate- och parkourbana.

Grundgjutning

Grundgjutning, Husbyggnadsbetong

Fylleryd

Nytt bostadsområde med ca 20 bostäder i både radhusform och enskilda villor. Vi utför ledningsarbeten, vägar och grunder till hus.

Markberedning för asfaltering vid Svetruck i Ljungby

GRÖNDALSKOLAN

På Gröndalskolan i Värnamo gör vi grundläggningen av nytt storkök. Här lägger vi dränering, förbereder ytor för plintar och packar upp grus för ny asfaltsyta.

Elmeskolan, Älmhult

Markarbeten till nybyggnation av skola på området Hagabo.

Markberedning bostadsbyggande Kv Olof i Ljungby

BILTEMA AVESTA

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Markberedning för padelhall vid Ljungbyporten

Här kommer det snart att stå klart anläggning med 8 padelbanor (inomhus), varav en centercourt med läktare.

Konstgräsplan i Strömsnäsbruk i samarbete med Unisport

Här har arbetet med att anlägga en ny konstgräsplan i samarbete med Unisport nu startat och det skall bli spännande att följa detta till färdig plan.

MARBÄCK

Gjutning av villagrund i Marbäck.

Kv Loket i Ljungby

Så var det då äntligen dags att åter dra igång mitt i centrum i staden där vi har vårt huvudsäte.

Kvibilleskolan, Kvibille

Om- och tillbyggnad av Kvibilleskolan åt AF Bygg Syd

Konecranes

Tillbyggnad av Konecranes lokaler.

RASTA, Markaryd

Grundläggning av nybyggnation.

Kv Moheda 14:3

Här har vi kommit en bit i markentreprenaden åt Byggbolaget i Vetlanda som skall uppföra ett 2 våningshus med 12 lägenheter i Moheda.

Pastoratet

Biltema, Nässjö

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Kv Vråken

Grundläggning av tre nya hyreshus vid Strömgatan i Ljungby.

Biltema, Falköping

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Kv Mjölner 5 i Växjö

Omfattande markentreprenad i Växjö.

Handelsmannen

Markbetong, Skillingaryd

Gjutning av markbetong till privatperson

Kv Kronhjorten

Grundläggning för tillbyggnad av industrilokal med nytt dag- och spillvatten samt utökad parkering. Kund Joncon

Torpaskolan, Jönköping

Tillbyggnad och renovering av Torpaskolan

Biltema Landskrona

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

Paddelhall, Gislaved

Byggnation av paddelhall

Kv segerstad

Finplanering av skolgård, nya gräsytor, en fotbollsplan, utökade parkeringsytor sättning av trappor och L-stöd för att hantera höjdskillnader. Kund Joncon

Alabastern

Totalrenovering av hyresrätter i Växjö. Rivning och borrning för stambyte. Beredning av tillhörande parkeringar samt grönytor med gräs, häckar och träd. Kund CA-Fastigheter.

Skatepark Värnamo

Anläggning av en skatepark samt omgivande miljöer.

Svenstigs

Markarbeten för till- och nybyggnation av Audi-bilhall.

Lindéngrund, Gottskär

Biltema Upplands-Bro

Grundläggning av ett nytt Biltemavaruhus.

PostNord nytt lager E4 Ljungby

PostNord utökar sin lagerkapacitet utmed E4 och bebygger en 4,5 ha stor tomt. Vi har ansvaret för markarbeten och grundläggning samt betongleverans till golvet.

Nålen 4

Grundläggning av två hyreshus åt Ljungby Bostäder.

MÖNSTRAD MARKBETONG

Mönstrad markbetong till gångytor. Beställare: Privatperson. 2011

Lindéngrund, Hemmeslöv

Totalentreprenad upp till färdig betongplatta.

Hunehallen, Markaryd

Om- och tillbyggnad av idrottshall.

Godsmagasinet

Flytt av Godmagasinet till ny plats.

Oxtorget

Grundläggning av flerbostadshus med tillhörande innergård. Påbörjat september 2013, klart september 2014.

Gröndal

Grundläggning upp till makadam av flera bostadshus. Bygga samfällighetsväg.

Lindgården, Rydaholm

Markarbete till nya vårdbostäder.

Kalmar LNS, Ljungby

Nybyggnation för Kalmar LNS Teknik och Innovationscenter på Karlsroområdet med avancerade marköverbyggnader.

PostNord nytt distributionslager E4 Ljungby

PostNord nya dsitributionslager. 4,5 ha markberedning och 2 ha byggnad med gjutna plintar och gjutfärdigt underlag börjar ta form.

Sundströms Safety, Lagan

Grundarbeten.

Staben, Lagan

Markarbeten till en ny byggnad samt en asfaltsplan.

Munken, Halmstad

Pålning och schaktarbeten för nytt parkeringshus. Objektet är beläget centralt i korsningen Skolgatan och Fredriksvallsgatan.

Biltema Växjö

Anläggning för ny butik.

Brf Ginsten, Varberg

Grundläggningsarbete av garageplattor.

Optisk Sopsorteringsanläggning, Ljungby

Markarbeten för sopsorteringsanläggning. Byggnaden och anläggningen ska lokaliseras på Bredemads återvinningscentral i Ljungby.

Sköldbucklan

Anläggning av lokalgata med tillhörande vatten och avloppsförsörjning till villaområde med serviser till varje fastighet.

Markbetong, Bolmstad

Gjutning av markbetong i Bolmstad.

Fjärrvärmeledning till Lagan

Objektet avser förläggning av värmekulvert (stamkulvert) i huvudsak i skogsmark och GC-väg. Utbyggnaden avser förläggning av kulvert från baslastanläggningen Ljungsjöverket och vidare utmed väg 25 fram till banvallen. Byggnationen kommer sedan att följa banvallen från Ljungby till Lagan. Detta kommer att ske med konventionell metod med separat tilloppsledning och separat returledning. Kulvertdimension DN 200/Dy 355 (cirka 8550 schaktmeter)

Brobygge med Svevia E4 Bredemad/Ljungby

Här levererar vi anläggningsbetong till Svevia brobygge E4 väster Ljungby

Bärnstenen

Anläggning av grunder och parkering till flerbostadshus.

Flispannan

Ett stort bygge omfattande gjutning av flisförråd och platta till panna, valv samt slutföra byggnadens omgivande markmiljöer

Sunnerbohov

Om och till-byggnad av ishallen i Ljungby. Vi ska utföra markarbetet och en del rivning. Byggherre: Lagans Byggnads AB.

Toveks bil i Stenungsund

Vi markbereder gammal havsbotten för att få till Toveks nya fina bilanläggning i Stenungsund. En byggnad som står på 300 pålar ner till bergrunden 30-35 meter ned.

Växjö framtida vattenförsörjning, reservoar

Anläggning av två magasin för vattenförvaring samt ett tillhörande pumphus.

Liljebackens förskola

Grundläggning av ny skola med till nytt VA-system samt finplanering av skolgård med lekutrustning, parkering, och grönytor. Kund Lagans Byggnads.

Lindén villa snart på plats på en gedigen grund

Ny villagrund på gång till Lindén villa i Halmstad.

Magnarp

Markarbeten upp till färdiga betongplattor för fyra huskroppar inkl finplanering av trädgårdarna.

HP-Tronic ny anläggning i Lund

HP-Tronic bygger ny produktionsanläggning och kontor omfattande 4.500 m2 och vi har fått uppdraget att ta ansvar för markentreprenaden.

Sinnenas trädgård

Anläggning av vegetationsytor samt plantering av många olika växter. Läggning av betongmarksten med runda former. Leverans och montering av anläggningskompletteringar så som grill, odlingslåda, trädgårdsmöbler, traditionellt Smålandsgärdsgård. Beställare: Ljungbybostäder

Vi lyfter hus åt Obos

På uppdrag av och i samarbete med Obos/Myresjöhus så lyfter vi huskropparna på plats i det nya bostadsområdet i Taberg.

Omfattande markentreprenad i Halmstad

Vi förbereder totalt 125.000 m2, banar av 130.000 m3 och spränger bort 100.000 m3 som används på området. Slutligen skall vi förbereda för 30.000 m2 asfaltering.

Torarp David kossor's lyxvilla

Vårt gäng från Bojs tog på sig det tuffa uppdraget som David Salomonsson gav dem, att med sina förfäders ladugård som stomme, tömma och riva ur samt nyetablera modern djurhållning för frigående kor. Rena lyxvillan...

Hjortsbergskolan i Ljungby

Ljungby kommun har beställt rivning av befintlig skola och markförberedelse för en ny i anslutning till Hjortsberget i Ljungby. Ett omfattande rivningsarbete av en robust byggnad och ett stor markentreprenadjobb i relation till den nya 7-9 skolan.

Kv Kometen

Mönstrad platsgjuten markbetong på innegård. Denna yta är dessutom lackad för att få en extra fin och hållbar yta. Konstgräs utlagt bredvid. Beställare: LJ Bygg

Skatepark Smålandsstenar

Skatepark om ca 500 m² åkbar betongyta.

Kv Bonden och Rikshem pågående nybyggnation med hjälp av Pettersson & Hansson Byggnads AB

Rikshem uppför 180 moderna lägenheter och vi kommer att leverera cirka 6.000 m3 betong till detta fram till slutet 2022/början 2023.

Skatepark i Varberg

Varberg kommun har valt oss som leverantör. Parken ska passa skateboardåkare i alla åldrar och på alla nivåer. Här planeras en streetyta som bjuder in till en varierad åkning men även en så kallad park terrain med bowl. Utöver skateytorna planeras det för förråd och toalett samt platser att hänga och umgås på när man inte åker. Parken kommer att vara upplyst för den som gillar kvällsåkning eller bara vill vistas på platsen. Gustav R Johansson Entreprenad AB är upphandlade som totalentreprenör för byggnationen, som beräknas starta i sommar. Förhoppningen är att skateparken ska invigas under senare delen av 2022.

Klöverängens förskola

Nybyggnation av förskola åt Värnamo kommun. Gustav R levererar alla markarbeten med finplanering och lekutrustning.

Laganrasten

E4:ans breddning till fullvärdig 2+2 motorfarled avkräver nya bredare viadukter/broar till tvärgående trafik. 18 timmars gjutning och rätt kylslaget...

Rosendal-Karlsro

Flytt av vegetationsmassor från Rosendal till Karlsro. Terassering av industriplan på både Rosendal och Karlsro. Beställare: Ljungby Kommun

Kv Dressinen i LJungby

LJ-Bygg uppför åt LjungbyBostäder sin nya diamant, ett flerbostadshus kombinerat med affärslokaler mitt i Ljungby mellan salutorget och stora torget. Vi har uppdraget att markförbereda och då huset skall ha källare och garage i en sandig mark så kräver det en komplett spontning runt om innan vi kan börja gräva ur.

Biltema Trollhättan

Nybyggnation av Biltemas varuhus. Vi levererar hela markarbetet.

Trollhättans Skateboardpark utbyggnad

Objektet avser tillbyggnad av befintlig Skateboardpark. Anläggningen skall betraktas som ett åkbart konstverk.

Utbyggnad av industrilokal

Modulpac behov av utökad golvyta gav oss möjligheten att visa framfötterna vad gäller både markentreprenad och golvgjutning med värmeslingor

Biltema Charlottenberg

Vi levererar markarbeten för nybyggnation av Biltemas varuhus.

Ny villa i Pukavik

Vår kranbil med förare Emil spenderade en arbetsdag i Pukavik och stöttade Smålandsvillans monteringsteam på ett föredömligt sätt.

Markentreprenad och slutförande med Gabion-murar

Total markentreprenad då Thule bygger vidare och utvecklas. Snygga Gabion-murar i stor omfattning.

Norra Århult

Villagrund för enfamiljshus. Färdig betongplatta med enskilt avlopp. Beställare: Myresjöhus

Växjö framtida vattenförsörjning

Överföringsledning för dricksvatten. Etapp från Hallsjö till Fenen. Ledningslängd 20 km. Beställare: Växjö Kommun

NCC renoverar kraftverksdamm i Skeen

I Skeen har NCC uppdraget att förnya och förstärka kraftverksdammen vid sjön Bolmen. Vi har levererat omfattande mängder av ett specialkomponerat 0/27 finfiltermaterial och stödmaterial.

Combi Wear Parts

Vi har fått uppdraget att göra markarbetena till Combi Wear Parts tillbyggnad åt Yngve Larssons Bygg.

Strandmöllen

Strandmöllen skall bygga mer lokaler på Näsvägen. GRJ i samarbete med Skanska skall vara markleverantör.

Ny sorteringsanläggning till Orberg

Vår kranförare Emil flyttar tryggt den nya sorteringsanläggningen till sin fasta position från fordonet som transporterat det till oss.

Albinsro

Anläggning av villagrunder till ca 28 bostäder.

Husgrund Assareköp

Grundläggning för villa samt anläggning av komplett infiltrationsanläggning.

Å-ängen

GRJ har fått uppdraget att göra markarbetena till Å-ängen åt LJ- Bygg. Byggherre för detta projekt är Ljungbybostäder. Projektet påbörjades V16.

Villagrund, Ugglarp

Villagrund, Frösakull

Anläggning av större villagrund i Halmstad.

Nålen, Ljungby

Ny gata ska anläggas samt grundarbeten för ett antal hus.