Betong & bergmaterial från Gustav R. Johansson

Betong & bergmaterial

Vid vår anläggning i Tallåsen förädlar vi naturgrus till betongsand, singel och prydnadssten. Naturgruset kommer från vår grustäkt i Tutaryd. Vi sorterar jord till gräsmattor och planeringsytor, återvinner betong och entreprenadberg. Dessutom lagerför vi alla typer av makadam och väggrus. Vid vår bergtäkt i Orberg krossar vi berg som förädlas till väggrus, makadam i olika storlekar samt maskinsand för betongtillverkning. Beroende på hur mycket du behöver är du varmt välkommen att hämta material på plats med personbilssläp, behöver du större mängder material kör vi gärna hem detta till dig. Har du funderingar över vilket material du behöver är du välkommen att kontakta oss. Beställs material över internet kan mängden variera med +-500kg

Samtliga material kan levereras i storsäck och kranbil. (ca 1 ton/säck)