Tvättad singel 8/12_ Utgår, finns ej längre i sortimentet!

Användningsområden

  • Dräneringsarbeten, grundförstärkningar.
  • Som kapillärbrytande skikt under husgrunder.
  • Även som prydnadssten till dammar, trädgårdsanläggningar etc.

Prestanda

  • Materialet är en sorterad, okrossad högtryckstvättad isälvsprodukt
  • Volymvikten är 1.3 ton/m³
  • Kornstorleken är från 8 till 11 mm
  • Råvaran är 100% isälvs/rullstensmateria
  • Naturligt rundade stenar.
Dokument & Certifiering

Vi tipsar

  • Råvarutillgången för framställning av detta material minskar för varje år. Den runda formen gör materialet unikt, varför det i första hand bör användas till prydnad. Räkna med en åtgång på ca 50-100 kg/m². Lagerförs endast i Tallåsen.