SORTERAD MORÄN 0/150

Användningsområden

  • Utfyllnadsmaterial till tomter, vägar, mm

Prestanda

  • Materialet är ett sorterat material med låg dräneringsförmåga.
  • Volymvikten är ca. 1.70 ton/m³.
  • Kornstorleken är från 0 till 30 mm.
Dokument & Certifiering

Stefan Axelsson

Maskinansvarig

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av