Sorterad sand 0/8

Användningsområden

  • Kringfyllnad av VA-rör
  • Återfyllning vid husgrunder
  • Mindre terasseringsarbeten som altaner, garageuppfarter, plattgångar o.dyl
  • Sättsand , vid platt- o stenläggning

Prestanda

  • Volymvikten är 1,54 ton/m³
  • Kornstorleken är från 0 till 8 mm
  • Produkten uppfyller kraven enligt SS132101
  • Råvaran är >80% isälvs/rullstensmaterial.
Dokument & Certifiering

Stefan tipsar

  • Materialet är packningsbart, med ”padda”. Materialet är ej humusfritt och ej dränerande. Detta innebär att det ej går att använda som betongballast, ej heller som dräneringsgrus.

Stefan Axelsson

Maskinansvarig

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av