MULLJORD 0/30

Användningsområden

  • För gräsmattor och grönytor. Jorden kan med fördel användas i trädgårdsland. Denna jord innehåller torvströ.

Prestanda

Dokument & Certifiering

Stefan Axelsson

Maskinansvarig

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av