MASKINSAND 0/2

Användningsområden

  • Används vid betongtillverkning som mursand.

Prestanda

Dokument & Certifiering