DRÄNERINGSGRUS 0/10

Användningsområden

  • Används vid täckdikning, dränering och infiltrationsbäddar i finkorniga jordarter.

Prestanda

Dokument & Certifiering

Stefan Axelsson

Transporter & Grus Tel: 0372-48483

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av