DRÄNERINGSGRUS 0/10

Användningsområden

  • Används vid täckdikning, dränering och infiltrationsbäddar i finkorniga jordarter.

Prestanda

Dokument & Certifiering

Stefan Axelsson

Försäljning, transporter, grus

070-942 17 97

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av