Förstärkningslager/BERGKROSS 0/63

Användningsområden

  • Bärlager till vägar, parkeringar etc. (under slitlagret).
  • Vägbyggnadsmaterial till skogsbilvägar.

Prestanda

  • Materialet är ett samkrossat rött bergmaterial.
  • Volymvikten är ca. 1.65 ton/m³.
  • Kornstorleken är från 0 till 63 mm.
Dokument & Certifiering

Stefan Axelsson

TRANSPORTER & GRUS

070-942 17 97

Ja, jag vill bli kontaktad

Jag är intresserad av