Vi fortsätter minska vårt CO2-utsläpp!

I GRJ AB jobbar vi målmedvetet för att minimera våra betydande miljöaspekter. Ett av våra delmål är att ha en helt fossilfri ballastproduktion. I diagrammet kan man se att vi redan har reducerat utsläppen av fossilt CO2 med  80%.