Ny panncentral i Veinge

Här ståtar vår nya 200 kW panncentral i 20" container matad med pellets från en silo om 31 m3.

Fram tills idag har elpatroner gjort jobbet och sett till så att vi fått varmvatten till vår betongprocess

och till att värma våra lokaler. Nu skall pellets från Derome i Kinnared göra detta istället.

Vårt projekt startade med beställning hos EMbiovärme i februari och i vecka 2022-43 så stod

anläggningen klar och med startbesked från Laholms kommun. På detta sätt frigör vi i storleks-

ordningen 300-350 MWh (300.000-350.000 kWh) elkraft till samhället att utnyttja till annat.

Nedan ser vi Edward från EMbiovärme och Kalle från VB som diskuterar pannteknik...