Klimatkompensering…

Klimatcertifikat-Gustav-R.-Johansson-AB-2021

Från och med den 1/1-2022 kommer vi att klimatkompensera 200 % i relation till det fotavtryck vår betongproduktion skapar på årsbas (baserat på cementinnehållet). Vi har valt att samarbeta med CEMAsys, en CDP Accredited Provider, som ansvarar för plantering av Mangrove träd i Thor Heyerdahl Climat Parks i Mayanmar. VCS registrerad plantering som kommer att absorbera inte bara CO2 utan även skapa fina och näringsrika vatten för vattenlevande djur, skydda havsnära landmassor från erosion och etablera lokala arbetstillfällen. Mangrove träd är det enda trädet på vår planet som kan växa i saltvatten. Klicka på länken ovan och läs mycket mer...