Nytt avtal

GJ har tecknat avtal med Ljungby kommun avseende leverans av bergmaterial. Avtalet gäller under 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.