Nytt markjobb: Optisk sopsortering, Bredemad

Markarbeten för nybyggnad av optisk sopsorteringsanläggning på Bredemads återvinningscentral.