Fjärrvärme Ljungby – Lagan

Fjärrvärmeledning från Ljungby till Lagan. Markjobbet innebär i huvudsak förläggning av värmekulvert i skogsmark och gång/cykelväg.