1907

Företaget (Johansson Åkeri) startades som häståkeri av Frans Wilhelm Johansson i Älmhult 1907.

1921

Verksamheten flyttade till Norra Torggatan i Ljungby.

1924

Den första lastbilen, en T-ford köptes 1924. Starten för den motordrivna verksamheten.

1938

1938 övertogs chefskapet i företaget av Frans Wilhelms son Gustav.

1940

Under de svåra krigsåren hölls verksamheten igång genom hårt arbete och med hjälp av gengas.

1947

1947 startade expansionen – maskinparken bestod av tre lastbilar, en åttatons långtradare och den första grävmaskinen.

1950

Under de första åren på 50-talet etableras företagsnamnet Gustav R Johansson Lastbilsåkeri. I folkmun ofta kallat "ÅkarGustav".

1952

Den första bandtraktorn anskaffades 1952.

1956

Företaget flyttade till Fabriksgatan. Samma år ombildades företaget till aktiebolag – Gustav R Johansson Aktiebolag.

1958

Grusexploateringen i Tallåsen kom igång 1958.

1960

Betongstationen på Fabriksgatan byggdes 1960.

1970

Under 70-talet var antalet anställda runt 60 personer. Den tekniska utvecklingen och effektivisering av verksamheten medförde minskat behov av arbetskraft.

1980

Gustavs son och Frans Wilhelms sonson Lars-Göran övertog vd-posten 1980.

1985

1985 köptes betongfabriken i Lagan, då ägd av Ljungby Grus AB.

1990

1990 flyttades betongfabriken till Tallåsen, grusproduktionen koncentrerades också dit och en bilvåg installerades.

1999

Från och med 1999 är Per Johansson vd, fjärde generationen. Han driver företaget tillsammans med brodern Mikael.

2001

Företaget öppnar sin första bergtäkt i Kvänjarp 2001.

2004

2004/2005 har Gustav R. Johansson 44 anställda, en omsättning på 54 milj kr.

2006

2006 har Gustav R. Johansson 50 anställda, en omsättning på 85 milj kr.

2006

2006/2007 företaget startar ett nytt dotterbolag: Gustav R. Betonghåltagning AB.

2007

Företaget passerar 100 miljoner i omsättning i slutet av 2007.

2007

2007/2008 erhåller företaget tillsammans med konkurrenten Mark och Miljö den största ordern hittills, Etapp 1 av vattenledningen mellan Bergaåsen och Växjö. Etappen sträcker sig från Hallsjö till Fenen (ca 20km). Konsortiet mellan GRJ AB och Mark & Miljö som bygger ledningen, får namnet HallFen HB.

2008

Gustav R. Johansson utses av Dagens Industri till en av årets gaseller i Kronobergs län.

2009

Gustav R. bygger en fast krossanläggning i bergtäkten Orberg. Investeringen är en av de enskilt största i företagets historia.

2014

90 års jubileum! Detta firas på många sätt. Öppen täkt i Orberg för allmänheten med aktiviteter, korv, fika, prova på-aktiviteter, tävlingar och rabatter. För kunder och samarbetspartners hölls seminarium med fokus på hållbarhet.

2014

Gustav R. förvärvar Veinge Betong. Veinge Betong producerar årligen närmare 25000 m3 betong och har en egen maskinpark bestående av fyra betongpumpar, 13 betongbilar och tre hjullastare. Företaget har idag 23 anställda och omsätter ca 50 miljoner.