Företaget

Gustav R. Johansson är ett innovativt och kundinriktat entreprenadföretag som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner. Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, mark- och VA-anläggningar, grus och betong samt transport av tunga byggnadsmaterial. Vårt mål är att alla kunder, som finns framförallt inom Kronobergs och angränsande län, skall se Gustav R. Johansson som det självklara valet i regionen.

Företagsfakta

Bolagsform: Aktiebolag

Ägarförhållande: Familjebolag

Kundkategori: Byggföretag, industri, stat, kommun, landsting och privatpersoner i Södra Sverige.

Antal anställda: 74 st

Ekonomi

Aktiekapital: 1.000.000 Kr

Omsättning 2016: 175.000.000 Kr

Bankförbindelse Svenska Handelsbanken

Vår vision

Gustav R. Johansson ska fortsätta utvecklas till en ledande, tekniskt framstående och naturlig partner vid även mycket stora anläggningsarbeten i hela Götalandsregionen. Gustav R. Johansson ska förbli ett företag med stark lokal förankring.

Verksamhet

Vi delar upp den i följande huvudgrupper:

Markarbeten – markberedning för allt från P-platser, vägar, husgrunder, VA-anläggningar till trädgårdsanläggningar. Här arbetar vi både för slutkunder och som underentreprenörer.

Maskintjänster – vi har en stor och växande maskinpark anpassad för den bredd av uppdrag vi får av våra kunder. Vi har maskiner som löser det mesta!

Grus och betong – på Gustav R. Johansson har vi egna grustag och bergtäkter. Krossning och sortering sker i våra bergtäkter i Orberg och Hamneda. I Tallåsen, där i huvudsak sortering av sand och matjord sker, finns också vår betonganläggning. Vi sätter en ära i att leverera rätt material i rätt tid till rätt plats.

Fastighetsservice – inom Gustav R. Johansson finns också ett affärsområde som arbetar med fastigheters yttre tillsyn. Vi hjälper fastighetsägare med skötsel av marken såväl sommar som vinter.

Dessutom äger vi några fastigheter.

Teknik

Gustav R. Johansson verkar i en bransch där teknik är oerhört viktigt. Därför är det väldigt viktigt för oss att hålla oss uppdaterade om nya tekniska landvinningar. Tekniken är en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna utföra våra uppdrag, och göra det på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Så man kan med rätta säga att vi på Gustav R. Johansson är ett teknikföretag vilket innebär att våra medarbetare är och ska vara tekniskt kunniga.

Värderingar

Gustav R. Johansson är ett modernt företag och det avspeglar sig även i våra värderingar och de delar vi med vår personal. Hos oss råder ett öppet och kamratligt arbetsklimat. Alla skall känna sig uppskattade för det arbete de utför och ingen får utsätta en kollega för mobbing eller andra trakasserier oavsett kön, ras, religion eller etnisk tillhörighet. För detta har vi alla ett gemensamt ansvar och detta regleras bland annat i vår jämställdhetsplan.

Kvalitet

Precis som för alla andra företag är hög kvalitet i allt vi levererar avgörande för vår utveckling och framtid. Det gäller både de produkter och varor vi levererar samt också de tjänster vi utför åt våra kunder. Kvaliteten återspeglas också i vårt uppträdande hos kunden. Vi är serviceinriktade och visar kunderna den respekt och uppmärksamhet de har rätt att kräva. Reklamationshantering är en viktig kvalitetsaspekt. I de fall en reklamation inträffar vill vi alltid vända det till något positivt.

Miljö

Vår bransch har ett vakande öga på sig i fråga om miljö eftersom vi jobbar med naturresurser som ibland kan vara knappa och ibland också ifrågasatta vad beträffar utnyttjande. Vi är medvetna om detta och lägger oss därför vinn om att följa alla regler och visa gott omdöme och hänsyn vid utnyttjande av naturresurser. Vi skall också sträva efter sparsamhet när det gäller utnyttjande av icke förnyelsebara energikällor. Utvecklingen mot förnyelsebar energi skall noga följas och införas när så är möjligt.